Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie na nie odpowiemy

Dane:
Biuro:
Godziny otwarcia:

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez PROGRES S.C.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ochrona Danych Osobowych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROGRES S.C. z siedzibą przy ul. Długiej 14, 21-110 Ostrów Lubelski.
2. Celem zebrania danych osobowych jest przygotowanie i przedstawienie oferty cenowej.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty cenowej.
5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia oferty cenowej lub przewidziany przepisami prawa.

Nasz zespół: